In Liquidiatie

Het bestuur van de stichting ROZ Vastgoedindex heeft in overleg met haar participanten besloten haar activiteiten per 31 december 2018 te beëindigen en de stichting na bijna 24 jaar op te heffen.

In 1995 nam de stichting met enkele tientallen institutionele vastgoedbeleggers het initiatief om in samenwerking met IPD een vastgoedindex te publiceren aan de hand waarvan de beleggers hun eigen performance konden vaststellen. Na de verkoop van haar benchmarkactiviteiten in 2010 aan IPD heeft de stichting opgetreden als belangenbehartiger voor institutionele vastgoedbeleggers die deelnemer zijn aan de IPD Nederlandse Vastgoed index. Door globalisering van de indices en het toenemende aanbod van alternatieve benchmarks is het belang van de rol van de stichting in de afgelopen jaren afgenomen. Deze ontwikkeling heeft er toe geleid dat bestuur en participanten hebben vastgesteld dat het in stand houden van de stichting niet langer noodzakelijk is. Voor zover belangenbehartiging nog nodig is zal dit in de toekomst door de IVBN worden voortgezet.

Vanaf 1 april 2019 zal deze website verdwijnen. Voor informatieverzoeken na 31 maart 2019 wordt verwezen naar de IVBN www.ivbn.nl .

Directie
De heer Drs. Jan-Willem Dijkhuis MRE MRICS
E-mail: jan-willem.dijkhuis@stichtingroz.nl

Bestuur / Vereffenaars

  • Mr. R.F. de Soet
  • Prof. dr. T.M. Berkhout MRE MRICS
  • Drs. H.W. Wensing MSRE MRICS